Logo Utrecht University

Educational Database

Digitaal leerarrangement voor statistiek

25 June 2018

Digitaal leerarrangement voor statistiek

In dit project zijn innovatieve remediërende digitale leerarrangementen voor statistiek ontworpen en geïmplementeerd in de bacheloropleiding Biologie, de bacheloropleiding Economie, en de bacheloropleidingen binnen de faculteit Sociale Wetenschappen. Het doel van dit project was om de prestaties bij de vakken statistiek te verbeteren en daarmee bij te dragen aan het studiesucces in de bachelor. 

Video: een innovatief remediërend digitaal leerarrangement voor statistiek

Achtergrond

In bacheloropleidingen in sociale, (bio-)medische en economische wetenschappen is statistiek een belangrijk onderdeel. Het is vaak een struikelblok, omdat studenten in deze opleidingen meestal geen sterke wiskundige achtergrond hebben. Daarnaast hebben eerstejaars studenten vaak zeer verschillende kennis en achtergrond. Daarom is er behoefte aan een gedegen digitaal leerarrangement dat aansluit bij de individuele voorkennis en vaardigheden en dat remediërend kan werken voor studenten die daar behoefte aan hebben.

Projectbeschrijving

In dit project heeft de Universiteit Utrecht een aantal modules voor initieel statistiekonderwijs ontwikkeld voor de bacheloropleiding Biologie, de bacheloropleiding Economie, en de bacheloropleidingen binnen de faculteit Sociale Wetenschappen. Studenten en docenten kunnen de statistiekopdrachten aanpassen aan hun behoefte en hun achtergrondkennis. Flexibiliteit van de leeromgeving en het leerarrangement was essentieel omdat de invulling van het statistiekonderwijs verschilt per opleiding. De wiskundige basis wordt grotendeels gedeeld, maar het is belangrijk dat studenten de statistische tools toepassen in een voor hen relevante context.

Doelen

Het doel van dit project was tweeledig:

  1. een taakverlichting voor docenten
  2. hogere rendementen van de statistiekvakken

Het onderwijs wordt efficiënter, doordat docenten minder tijd besteden aan correctie en snel informatie krijgen over onderwerpen waar veel studenten moeilijkheden mee ondervinden. Deze informatie kunnen docenten gebruiken bij het inrichten van contactmomenten. Het onderwijs wordt tevens effectiever, doordat studenten inzicht krijgen in persoonlijke struikelblokken en daarmee gericht kunnen oefenen.

Resultaten

In dit project is digitaal onderwijsmateriaal ontwikkeld voor blended statistiekonderwijs binnen de opleidingen Economie (zie Figuur 1), Biologie (zie Figuur 2) en binnen de faculteit Sociale Wetenschappen (zie Figuur 3). De arrangementen zijn binnen het project volledig ontwikkeld, maar kunnen door docenten worden aangepast en uitgebreid.

Figuur 1. Screenshot leerarrangement Economie

Figuur 2. Screenshot leerarrangement Biologie

Figuur 3. Screenshot leerarrangement FSW

De leerarrangementen worden aangeboden in de Digitale Wiskunde Omgeving (DWO) van het Freudenthal Instituut. Gebruikers krijgen in een online omgeving alle aspecten van statistiekonderwijs (theorie, instructie, verwerking, toetsing en feedback) geïntegreerd aangeboden. Het leerproces wordt nauwkeurig gevolgd en deze informatie wordt gebruikt voor het informeren van zowel student als docent over het niveau en de mogelijke lacunes, maar ook voor het evalueren en verbeteren van de leerarrangementen. De ervaringen met de leerarrangementen kunnen gebruikt worden bij het ontwikkelen van varianten voor andere studierichtingen.

Publicaties

Lees ook

Print
You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!