Logo Utrecht University

Educational Database

Interdisciplinaire bachelorcursus: Levend verleden

31 January 2019

Interdisciplinaire bachelorcursus: Levend verleden

Het doel van dit project is een 7,5 EC-bachelorcursus te ontwikkelen waarin studenten in interdisciplinaire teams werken aan vraaggestuurde, maatschappelijke uitdagingen, en ze in contact worden gebracht met digitale leer- en communicatiemiddelen. In opdracht van stakeholders (o.a. Utrechts Archief) uit de stad Utrecht onderzoeken studenten de maatschappelijke en historische waarden van stedelijk erfgoed. Deze waarden vertalen de studenten in verhalen die ze vormgeven met behulp van databases gekoppeld aan Augmented Reality-technologie (AR) en Citizen Science.

Lees hier het nieuwsitem: Studenten ontwikkelen innovatieve vorm van geschiedvertelling [docentencommunity TAUU]

Achtergrond

Het hoger onderwijs kent drie belangrijke uitdagingen:

 1. Grote maatschappelijke problemen vragen om interdisciplinair samenwerken en leren, maar veel onderwijs wordt nog binnen de vertrouwde disciplines gegeven. Het is echter lastig om grote maatschappelijke problemen te concretiseren in de vorm van probleemgestuurd onderwijs dat tevens behapbaar is voor studenten en docenten én uitvoerbaar binnen een onderwijsperiode.
 2. Een belangrijke uitdaging is het vergroten van de betrokkenheid van studenten bij het eigen onderwijs. In toenemende mate moeten zij binnen de universiteit en ook daarna hun eigen leerproces vormgeven. Co-creatie draagt bij aan de betrokkenheid bij het onderwijs en vergroot daarmee de verantwoordelijkheid van studenten. De cursus zelf voldoet meer aan de verwachtingen van studenten.
 3. Het gangbare onderwijs weerspiegelt de technische ontwikkelingen en mogelijkheden onvoldoende. De uitdaging ligt in het toekomstbestendig maken van onderwijs door studenten zelf te laten experimenteren met nieuwe digitale technologieën en nieuwe media.

Projectbeschrijving

In dit project wordt een bachelorcursus ontwikkeld waarin studenten de maatschappelijke en historische waarden van stedelijk erfgoed onderzoeken. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de inhoudelijke en digitale infrastructuur van het Utrecht Time Machine project (UTM), een samenwerking van de UU en kennis- en erfgoedinstellingen in de regio (HKU, Het Utrechts Archief, Centraal Museum, Erfgoed Utrecht, Utrecht Marketing en Provincie Utrecht). Het UTM-project levert de maatschappelijke uitdagingen, de mogelijkheden om interdisciplinair te werken en een omgeving van ICT en nieuwe media, waaronder AR.

In opdracht van stakeholders (o.a. Utrechts Archief) uit de stad Utrecht onderzoeken studenten informatica, geowetenschappen, geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en liberal arts and sciences de maatschappelijke en historische waarden van stedelijk erfgoed. Deze waarden vertalen de studenten in verhalen die ze vormgeven met behulp van databases gekoppeld aan Augmented Reality-technologie (AR) en Citizen Science (‘burgers betrekken bij het verzamelen van verhalen en beelden over locaties’). Het project stimuleert zo advanced digital literacy, cultural literacy en historisch besef bij studenten en docenten van de UU.

Doelen en verwachte resultaten

Doelstellingen van het te ontwikkelen onderwijs

Dit project beoogt bachelorstudenten in interdisciplinaire teams te laten werken aan vraaggestuurde, maatschappelijke uitdagingen, en ze in contact te brengen met nieuwe digitale leer- en communicatiemiddelen. In de cursus worden bruggen geslagen tussen alfa, bèta en gamma-studies. De cursus wordt in co-creatie ontwikkeld (Healy et al., 2014).

Leerdoelen

Na de cursus zijn de studenten in staat om:

 1. op basis van de behoeften aan kennis en vaardigheden op zoek te gaan naar kennisbronnen, methoden, expertise en begeleiding om daarmee tot een optimaal resultaat te komen;
 2. het eigen leerproces te faseren / structureren;
 3. op efficiënte wijze interdisciplinair samen te werken en academisch te reflecteren op een maatschappelijke uitdaging;
 4. een concreet product te maken voor een of meerdere publieke doelgroepen;
 5. het eindproduct af te stemmen op behoefte en niveau doelgroep(-en);
 6. een combinatie van analoge en digitale bronnen te raadplegen en de informatie samen te brengen;
 7. de toegevoegde waarde van nieuwe media en ICT te beoordelen en effectief in te zetten.

Verwachte opbrengsten

  1. Een interdisciplinaire cursus (bachelor, 7,5 EC) gericht op samenwerken, co-creatie, digitale en culturele geletterdheid, en de evaluatie en verbetering ervan; 20 studenten per cursus/zes maal uitgevoerd. De cursus gaat voor het eerst van start in september 2019 en is in Osiris te vinden met behulp van code ‘BETA-B3LH’.
  2. Uitgeteste formats voor de ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs en direct inzetbare templates voor de concrete invulling hiervan.
  3. Ervaringen met AR-technologie, werkplaats opzet en co-creatie in de volle breedte delen met UU docenten.
  4. Meer studenten die vertrouwd zijn met interdisciplinair onderwijs.
  5. Meer studenten met de kennis en vaardigheden nodig om beter te kunnen anticiperen op een veeleisende en veranderende arbeidsmarkt.
  6. Meer studenten met meer historisch besef van hun omgeving en van maatschappelijke ontwikkelingen.
  7. Lessons learned en conclusies over de toegevoegde waarde van interdisciplinair onderwijs op bachelorniveau.

Referenties

Print
You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!