Logo Utrecht University

Educational Database

Itembanken: een stappenplan

04 February 2015

Itembanken: een stappenplan

Een itembank met kwalitatief goede toetsvragen bevordert een valide en betrouwbare toetsing. Het opbouwen ervan vergt tijd en werkt het best in teamverband. Het onderstaande stappenplan helpt bij het opzetten van een itembank. De theoretische achtergrond is beschreven in Toetsen met behulp van een itembank

 1. Kies een toets of tentamen (gesloten of open vragen) van een blok of cursus waar u bij betrokken bent.
 2. Informeer bij de toetscommissie of uw opleiding (departement of faculteit) gebruik maakt van een itembank (of digitaal toetssysteem met itembank-mogelijkheden).
  Zo ja, vraag naar het metadateringsmodel en gebruik dit bij deze opdracht.
  Ga verder met stap 7.
 3. Vraag een collega-docent die ook bij de cursus is betrokken, om samen met u een start te maken met de inrichting van een itembank voor de cursus / het blok.
 4. Beschrijf met elkaar welke trefwoorden (metadata) naar uw beider idee van belang zijn bij het onderdeel dat wordt getoetst.
  Ga tenminste uit van vakinhoud (leerdoelen) en het bevragingsniveau (zie Toetsen met behulp van een itembank).
 5. Zet de vragen uit in een toetsmatrix en benoem met elkaar hoeveel procent van de vragen gericht zijn op kennis, inzicht, toepassing en probleemoplossing en op welke onderwerpen deze betrekking heeft.
 6. Welke metadata vindt u nog meer zinvol om toe te voegen? Bekijk hiervoor Itembanken: de theorie. Motiveer uw antwoord.
 7. Koppel de metadata aan de vragen (bijvoorbeeld via een ‘mindmap’ of via een spreadsheet).
 8. Bespreek met uw collega de meerwaarde van het aanleggen van itembanken gezien de investering die daarvoor gedaan moet worden en beschrijf de voor- en nadelen.
 9. Leg de metadatering met uw ideeën over de aanleg van een itembank voor aan de examencie.
Print
You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons