Logo Utrecht University

Educational Database

Peerfeedback-buddy

31 January 2019

Peerfeedback-buddy

Het USO project Native speakers’ peerfeedback wordt uitgebreid naar REBO en FSW, en wordt versterkt met een gerichte buddy component voor internationale studenten en taalaanbod op basisniveau. Nederlandse studenten ontvangen van native speakers uit andere landen feedback op hun taalvaardigheid. Door de actieve samenwerking in het buddy programma leert de ervaring dat veelal ook op andere vlakken (b.v. sociaal) gezamenlijk acties ondernomen worden. Beide componenten leiden ertoe dat internationale studenten een warm welkom wordt geboden en dat Utrechtse exchange studenten een gerichte pre-departure voorbereiding krijgen.

Achtergrond

Dit USO implementatieproject bouwt verder op het USO project Native speakers’ peerfeedback. In dat project ontvingen Nederlandse taalstudenten de UU en UCU feedback op hun schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid van native speakers (‘language buddies’) uit andere landen. Dit leidde niet alleen tot een verbetering van de taalvaardigheid, maar ook tot meer interactie tussen Nederlandse en internationale studenten. Door de actieve samenwerking in het buddy programma werden veelal ook op andere vlakken (b.v. sociaal) gezamenlijk acties ondernomen.

Projectbeschrijving & doelen

Het USO project Native speakers’ peerfeedback wordt uitgebreid naar REBO en FSW en wordt versterkt met een gerichte buddy component voor internationale studenten en taalaanbod op basisniveau. Nederlandse studenten ontvangen van native speakers uit andere landen feedback op hun taalvaardigheid op een basisniveau (zelfredzaamheid, diverse talen) of een gevorderd niveau (presentaties en schrijfopdrachten, m.n. Engels). 

Het project heeft tot doel:

  1. effectief gebruik te maken van de wederzijds aanwezige expertise bij zowel internationale als Nederlandse studenten, waarmee de taalvaardigheid van de studenten in een specifieke doeltaal vergroot wordt
  2. om interculturele vaardigheden te trainen
  3. gezamenlijk een gerichte en zinvolle invulling te geven aan het buddy programma.

Voor REBO en FSW zal de doeltaal Engels zijn behalve voor toekomstige exchange studenten voor wie het een introductie in taal en cultuur Frans, Duits, Italiaans en Spaans kan betreffen.

Verwachte resultaten

  1. Een gerichte buddy component met native speakers die leidt tot adequater taalvaardigheid zowel in spreken als in schrijven. Op basisniveau leidt dat tot meer zelfredzaamheid, op gevorderd niveau tot het zelfstandig kunnen verzorgen van presentaties en schrijfopdrachten in de vreemde taal.
  2. Het contact tussen studenten van verschillende nationale en culturele achtergronden leidt tot betere interculturele competenties.
  3. Studenten ondernemen samen sociale activiteiten en ontplooien zich verder als global citizens. De samenwerking met BuddyGoDutch is hierin waardevol.
  4. Workshops gefocust op bovengenoemde gebieden leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Lees ook:

Print
You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!