Logo Utrecht University

Educational Database

Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC TO TIC)

31 January 2019

Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC TO TIC)

Binnen het USO-project ‘TIC TO TIC’ (Thematic Interdisciplinary Challenge TO Teach, Inspire and Change) wordt een UU-breed cursusconcept ontwikkeld, gebaseerd op het concept van ‘hybrid learning configurations’ (Cremers et al., 2014), waarbinnen bachelors, masters en professionals samenwerken vanuit verschillende disciplines, aan innovatieve oplossingen voor reële vraagstukken uit de strategische thema’s.

Achtergrond

Opleidingen zijn nu vaak nog monodisciplinair ingericht terwijl werkgevers vragen om oplossingen voor interdisciplinaire vraagstukken in geglobaliseerde werksituaties. De werknemers van de toekomst moeten grenzen tussen disciplines overschrijden en verschillen tussen culturen, generaties en perspectieven overbruggen. Dit vraagt om andere persoonlijke en professionele vaardigheden. Binnen de strategische thema’s wordt momenteel al in interdisciplinaire teams samen met maatschappelijke partners gewerkt aan maatschappelijke sleutelvraagstukken in zogenaamde kennishubs. Deze staan nu echter nog los van het onderwijs. De Universiteit Utrecht kan zich onderscheiden door binnen de strategische thema’s innovatief onderwijs in een diverse lerende gemeenschap met bachelors, masters en Lifelong Learning te koppelen aan bestaande HUB’s en samenwerkingsinitiatieven als Uglobe. Dit kan in de vorm van een innovatiewerkplaats (Cremers et al., 2016) waarin gewerkt wordt aan een Thematic Interdisciplinary Challange (‘TIC’).

Projectbeschrijving en doelen

Dit USO-project beoogt een UU-breed cursusconcept te ontwikkelen gebaseerd op het concept van ‘hybrid learning configurations’ (Cremers et al., 2014). Er wordt gebruik gemaakt van ‘cross level learning’ door bachelors, masters en professionals vanuit verschillende disciplines samen te laten werken aan innovatieve oplossingen voor reële vraagstukken uit de strategische thema’s. Deze onderwijsvorm noemen we een Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC-trajectory). Hiermee willen we studenten in staat stellen om een substantiële bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en om specifieke kennis en vaardigheden te trainen op het gebied van ‘collaborative problem solving’ (Graesser et al., 2018).

Verwachte resultaten

    1. Bijdragen aan ondernemerschap: onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een beproefd concept, en worden getoetst aan een business canvas model, en wensen van de opdrachtgever (zie Cremers et al., 2016);
    2. Bijdragen aan een brede academische community divers in discipline, achtergrond en niveau;
    3. Bijdragen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten, professionals en docenten;
    4. Versterken van de samenwerking van docent-onderzoekers binnen de strategische thema’s;
    5. Opbouwen van een netwerk tussen UU en maatschappelijke partners en meer zichtbare betrokkenheid UU bij de samenleving.

Referenties

Lees ook:

Print
You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!