Logo Utrecht University

Educational Database

Tutoraat 3.0

06 July 2015

Tutoraat 3.0

Binnen dit project is gewerkt aan de professionalisering van het tutoraat voor alle jaren van de bachelor. Voor de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale wetenschappen en Geowetenschappen is een gemeenschappelijk model ontwikkeld en zijn meerdere nieuwe elementen binnen het tutoraat geïntroduceerd, zoals trainingen en blackboard communities.

Download hier de volledige USO Projectaanvraag Tutoraat 3.0
Download hier de USO Eindrapportage Tutoraat 3.0

Video Tutoraat 3.0

Achtergrond

Bij aanvang van het project werd de feitelijke uitvoering van het tutoraat als onderdeel van de studiebegeleiding aan de Universiteit Utrecht gekenmerkt door een hoge mate van heterogeniteit. De begeleiding werd bij de opleidingen anders ingevuld en vaak stopte het tutoraat na jaar 1. Bij de besluitvorming rond het project BaMa 3.0 in 2011 hebben het college van bestuur en de decanen bekrachtigd dat het tutoraat integraal onderdeel is van het Utrechts onderwijsmodel en is er door de UU expertgroep “Tutoraat BaMa3.0” een visie op het tutoraat tijdens het eerste jaar ontwikkeld, in aansluiting op de matching.

Doelen

Het project had als doel een geïntegreerde visie op en bijbehorende praktische facilitering van een tutoraat te ontwikkelen voor de complete undergraduate studieloopbaan (incl. jaar 2 en 3). Het resultaat, Tutoraat 3.0, is bedoeld voor alle bachelor studenten. Het is niet alleen een vangnet voor studenten die in de problemen komen, maar wil vooral ook bevorderen dat het goed blijft gaan met alle studenten door hen te stimuleren het beste uit hun studie te halen (bijv. deelname aan honours-traject; hogere cijfers).

Resultaten

Het project heeft in het kader van BaMa 3.0 voor de faculteiten Sociale wetenschappen, Geowetenschappen en Geesteswetenschappen een gemeenschappelijk model opgesteld voor het tutoraat. Het model omvat 6 thema’s:

 1. Binding en community vorming
 2. Doelen en verwachtingen, kwaliteiten, talenten, competenties en voorkeuren
 3. Academische vorming
 4. Studievoortgang
 5. Keuzes maken
 6. Arbeidsmarktoriëntatie

Vanuit dit model is er per faculteit een kwaliteitsplan geschreven dat aansluit bij de geformuleerde doelen, maar ook recht doet aan specifieke wensen van de faculteiten en opleidingen, en al goed lopende begeleidingsvormen incorporeert.

Daarnaast zijn in het project meerdere nieuwe elementen binnen het tutoraat geïntroduceerd:

 • Tutoren voor jaar 2 en 3: tutoraat strekt zich uit over alle jaren van de bachelor, niet alleen jaar 1.
 • Tutoraat fellows: Binnen het project zijn er drie ‘tutoraat fellows’ aangesteld:
 • Studentmentoraat: ouderejaarsstudenten ondersteunen eerstejaarsstudenten.
 • Trainingen: In samenwerking met Onderwijsadvies & Training zijn er diverse trainingen ontwikkeld waarmee beginnende en gevorderde tutoren hun voordeel kunnen doen (zie Onderwijsadvies & Training en de UU Development Guide). Er is ook een speciale training voor studentmentoren ontwikkeld.
 • Blackboard Community: Bij wijze van handboek is er een Blackboard community opgezet per faculteit voor de tutoren. Deze community bevat achtergrondinformatie en “good practices”. Via deze community kunnen tutoren ook communiceren met elkaar. Afhankelijk van het aantal tutoren worden er ook overleggen georganiseerd voor tutoren en/of de tutorcoördinatoren per faculteit/opleiding.
 • Blackboardomgeving voor studenten: Naast Blackboard communities voor tutoren zijn er ook Blackboardomgevingen ingericht voor studenten (per opleiding en soms per cohort). Studenten kunnen zien wanneer zij waar verwacht worden voor activiteiten in het kader van het tutoraat en wat zij van het tutoraat kunnen verwachten. Door het tutoraat in cursusvorm aan te bieden wordt voor studenten duidelijk dat tutoraat net zo bij de opleiding hoort als cursussen.
 • E-coach: In de Osiris omgeving is E-coach voor de tutoren beschikbaar gekomen, een programma waarmee de tutoren eenvoudig op groepsniveau de voortgang hun studenten kunnen monitoren en informatie over afspraken en plannen kunnen opslaan.
 • Evaluatie van de begeleiding: begeleiding wordt geëvalueerd in de (cursus)evaluatie en/of eerstejaarsenquête.

Lees ook:

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons