ACT: een ACtiegericht Toetsmodel voor innovatief onderwijs

01 September 2021

Educational project

ACT: een ACtiegericht Toetsmodel voor innovatief onderwijs

In dit project introduceert de Universiteit Utrecht een actiegericht toetsmodel op basis van de effectuation theory. Deze theorie biedt vijf principes die leidend zijn bij het creëren van waarde in onzekere situaties. Het resultaat is een gevalideerd toetsmodel dat bij tien vakken is geïmplementeerd. Dit is een project uit ronde 2021 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Achtergrond

Universiteiten worden meer dan ooit uitgedaagd om studenten op te leiden die in staat zijn duurzame oplossingen te zoeken voor grote, gecompliceerde vraagstukken. Zulke vraagstukken kennen een hoge mate van onzekerheid. Verschillende vormen van innovatief onderwijs incorporeren deze onzekerheid in de leeromgeving. Deze vormen van onderwijs vragen ook om andere manieren van toetsing; dit project probeert daarop een antwoord te geven. Daartoe wordt een actiegericht toetsmodel ontwikkeld waarbij de toetsing van het product én van het proces geconcretiseerd worden in heldere indicatoren die activerend werken.

Doel

Het actiegerichte toetsmodel:

  • Daagt de studenten uit tot het nemen van actie;
  • Stimuleert studenten te reflecteren op gemaakte keuzes en resulterende acties;
  • Vraagt van studenten om te laten zien hoe keuzes en acties bijdragen aan een product;
  • Stimuleert het maken van fouten door veel tussentijdse feedbackmomenten in te bouwen;
  • Combineert toetsvormen op basis waarvan de student wordt beoordeeld.

Beoogd resultaat

Aan het eind van het project is er een actiegericht toetsmodel dat docenten in innovatief onderwijs kunnen inzetten. De volgende resultaten maken dit mogelijk:

Vertaling van effectuation theory naar een actiegericht toetsmodel dat klaar is voor implementatie in het hoger onderwijs. Dit model bestaat uit:

  • Een lijst met gevalideerde, online toetsvormen die tot actie inspireren. Deze toetsvormen zijn voorzien van leerdoelen en geïllustreerd met good practices.
  • Een rubric (met indicatoren) om de acties van studenten te beoordelen.
Validatie van het toetsmodel door twee pilots per instelling en implementatie in tien innovatieve vakken (o.a. online interuniversitaire challenges).
Verspreiding van het toetsmodel via online kanalen, waaronder de Open Educational Resources van SURF, in wetenschappelijke artikelen en conferenties.

Lees verder:

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!