Digitalisering van ruimtelijk projectonderwijs

01 January 2017

Educational project

Digitalisering van ruimtelijk projectonderwijs

Dit project had als doel om ruimtelijk projectonderwijs te intensiveren en docenten te professionaliseren in het geven van projectonderwijs. Bestaande e-learning en web-gebaseerde Geografische Informatie Systemen (GIS) werden op een nieuwe manier gecombineerd en geïntroduceerd in ruimtelijk projectonderwijs.

Achtergrond

Bij ruimtelijk projectonderwijs leren studenten om ruimtelijk te denken, locatie-afhankelijke problemen op te lossen, en zelf verzamelde ruimtelijke data te interpreteren. Hoewel ruimtelijk projectonderwijs een hoge leeropbrengst heeft, zijn verbeteringen in het ontwerp van dit onderwijs gewenst. Zo wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van alle digitale mogelijkheden om eigen waarnemingen op locatie te interpreteren en analyseren. Daarnaast is de onderlinge discussie tussen studenten en begeleiding door docenten tijdens het projectonderwijs niet optimaal, doordat studenten op locatie vaak ruimtelijk verspreid zijn. Ook hebben docenten die projectonderwijs geven niet altijd de benodigde kennis van moderne ruimtelijke analyse methoden, waardoor het veldwerk vaak gericht is op klassieke data verzameling in het veld.

Beschrijving & doelen

Het doel van het project was om ruimtelijk projectonderwijs te intensiveren en docenten te professionaliseren in het geven van projectonderwijs. Dat gebeurde door bestaande e-learning en web-gebaseerde Geografische Informatie Systemen (GIS) op een nieuwe manier te combineren. Parallel werd een ondersteunend ‘Geo-IT voor onderwijs’ project gestart, gefinancierd door de faculteit, waarbinnen de voor dit stimuleringsfonds project benodigde Geo-IT infrastructuur werd opgezet.

Doelstellingen:

  • Het onderwijs voor studenten uitdagender maken en het leerproces van studenten intensiveren.
  • Docenten leren om effectiever op afstand feedback te geven aan studenten en overdracht tussen de begeleiders te verbeteren. Op termijn tijdsbesparing voor docenten door deze manier van werken.
  • Docenten professionaliseren door ze te leren om moderne ruimtelijke analyse methoden in te zetten als onderdeel van projectonderwijs.
  • Docenten beter inzicht geven in hoe studenten een project uitvoeren. Docenten gebruiken deze informatie om het onderwijs te verbeteren.
  • Vertaling en disseminatie van het geteste onderwijs ontwerp naar meerdere cursussen waar studenten (op locatie) ruimtelijke data verzamelen.

Resultaten

Binnen dit project is onder andere een pilot uitgevoerd bij eerstejaars studenten Aardwetenschappen tijdens een cursus in de Franse Alpen. Hierbij zijn nieuwe Geografische Informatie Systemen (GIS) geïntroduceerd. Studenten konden zich met behulp van deze systemen beter voorbereiden op het veldwerk, maar ook op locatie gebruik maken van deze systemen. De abstracte en kwantitatieve analyses die mogelijk worden gemaakt met GIS, vormen een goede aanvulling op de praktische vaardigheden die tijdens ruimtelijke projecten worden getraind. Uit evaluaties bleek dat sommige studenten extra gemotiveerd waren, maar dat het leren werken met de systemen in het begin zeer lastig is. Ondanks dat docenten geschoold werden in het geven van blended projectonderwijs, gaven zij aan niet altijd genoeg vertrouwen in hun vaardigheden te hebben om studenten goed te kunnen begeleiden bij het gebruik van GIS. Zowel voor studenten als docenten is een goede voorbereiding en training voor het werken met GIS dus essentieel.

Publicaties:

Materialen:

Lees ook:

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!