Los van het limiterende leslokaal

31 January 2019

Educational project

Los van het limiterende leslokaal

Dit project biedt inzicht in de vraag welke activerende didactiek mogelijk is zonder gehinderd te worden door een limiterend leslokaal. In het project herontwerpen negen docenten hun cursus zodat deze optimaal aansluit bij de leerdoelen. Vervolgens ontwerpen of selecteren zij onderwijsruimten die deze leeractiviteiten mogelijk maken. Een toename in interactie tussen studenten is de primaire succesmaat voor deze interventies. Toename in interactie wordt gemeten aan de hand van vragenlijsten, focusgroep-gesprekken en klasobservaties.

Video: Introductie Los van het limiterende leslokaal

View this video in English

Achtergrond

Opnieuw nadenken over de inrichting van onderwijsruimten is een belangrijke trend in het Hoger onderwijs. Uit literatuur blijkt dat alternatieve zaalinrichtingen een positief effect kunnen hebben op leren1,2,3,4,5,6,7,8. Traditionele zalen sluiten vaak niet goed aan bij het activerende, intensieve en blended onderwijs waar de UU voor staat. Zij faciliteren onvoldoende interactie van de student met medestudenten, docent, lesstof en buitenwereld.

In de ideale situatie zouden de leeractiviteiten niet beperkt moeten worden door de leeromgeving (links), maar zouden deze moeten voortvloeien uit de leerdoelen (rechts). De leeromgeving zou op basis van de leeractiviteiten ontworpen of geselecteerd moeten worden.

Figuur 1: in de ideale situatie zouden de leeractiviteiten niet beperkt moeten worden door de leeromgeving (links), maar zouden deze moeten voortvloeien uit de leerdoelen (rechts). De leeromgeving zou op basis van de leeractiviteiten ontworpen of geselecteerd moeten worden.

Ook in Utrecht zijn diverse innovatieve onderwijsruimtes ingericht, vaak door docenten opgestart. Ondanks deze aandacht voor onderwijsruimtes, gaan docenten bij het onderwijsontwerp vaak nog uit van traditionele hoor-en werkcollegezalen, waardoor het onderwijs niet optimaal aansluit op het Utrechtse ideaalbeeld van intensief activerend onderwijs. Veel beter zou het zijn om de leeromgeving te ontwerpen of selecteren op basis van de gekozen leeractiviteiten; die op hun beurt ontworpen zijn om het bereiken van de leerdoelen optimaal te faciliteren (Figuur 1).

Projectbeschrijving

Binnen de opleidingen Biologie, Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, Media- en Cultuurwetenschappen, en University College herontwerpen negen docenten hun cursus, los van het limiterende leslokaal. Door het leslokaal niet als uitgangspunt te nemen, kunnen de docenten leeractiviteiten ontwerpen die optimaal aansluiten bij de leerdoelen (zie Figuur 1). Vervolgens ontwerpen of selecteren zij onderwijsruimten die deze leeractiviteiten mogelijk maken.

Doelen en verwachte resultaten

Het project leidt tot inzicht in welke activerende didactiek mogelijk is zonder gehinderd te worden door een limiterend leslokaal. Daarbij wordt een toename in interactie als primaire succesmaat voor deze interventies gebruikt. De toename in interactie wordt gemeten met behulp van vragenlijsten, focusgroepgesprekken en klasobservaties.

 

Verwachte resultaten:

 • Negen herontworpen cursussen, waarin interactie met medestudenten, docent, lesstof en eventueel de maatschappij beter tot zijn recht komt.
 • Omschrijvingen van good practices voor het stimuleren van interactie in het onderwijs, ter inspiratie voor docenten.
 • Handboek Learning Spaces met evidence informed practices voor het faciliteren van interactie in onderwijsruimtes ter advies aan contingenten, FSC en V&C.
 • Advies aan het Educate-it Future Learning Spaces project over de ontwikkeling van een visie op de toekomstbestendige fysieke leeromgeving.
 • Docentencommunity rondom innovatieve onderwijsruimtes; zie Special interest group Learning Spaces.

Referenties

 1. Park, E. L., & Choi, B. K. (2014). Transformation of classroom spaces: Traditional versus active learning classroom in colleges. Higher Education, 68(5), 749-771.
 2. Beichner, R. J., Saul, J. M., Abbott, D. S., Morse, J. J., Deardorff, D., Allain, R. J., Bonham , S.W., Dancy , M.H. & Risley, J. S. (2007). The student-centered activities for large enrollment undergraduate programs (SCALE-UP) project. Research-based reform of university physics, 1(1), 2-39.
 3. Chiu, P. H. P., & Cheng, S. H. (2017). Effects of active learning classrooms on student learning: a two-year empirical investigation on student perceptions and academic performance. Higher Education Research and Development, 36(2), 269-279. DOI: 10.1080/07294360.2016.1196475
 4. Gierdowski, D. (2013). Studying Learning Spaces: A Review of Selected Empirical Studies. In R. Carpenter (Ed.), Cases on Higher Education Spaces: Innovation, Collaboration, and Technology (pp. 14-39). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-2673-7.ch002
 5. Baepler, P. M., Walker, J. D., & Driessen, M. (2014). It’s not about seat time: Blending, flipping, and efficiency in active learning classrooms. Computers and Education, 78, 227-236.
 6. Cotner, S., Loper, J., Walker, J. D., & Brooks, D. C. (2013). “It’s Not You, It’s the Room”—Are the High-Tech, Active Learning Classrooms Worth It?. Journal of College Science Teaching, 42(6), 82-88.
 7. Whiteside, A., Brooks, D. C., & Walker, J. D. (2010). Making the case for space: Three years of empirical research on learning environments. Educause Quarterly, 33(3), 11.
 8. Walker, J. D., Brooks, D. C., & Baepler, P. (2011). Pedagogy and Space: Empirical Research on New Learning Environments. Educause Quarterly, 34(4), n4.
Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!