Logo Utrecht University

Educational Database

Ontwikkeling interdisciplinaire bio-medische labcursus

01 May 2019

Ontwikkeling interdisciplinaire bio-medische labcursus

In dit Comeniusproject wordt een interdisciplinaire biomedische laboratorium keuzecursus ontwikkeld op basis van research-based learning. Tweedejaars bachelorstudenten Biomedische wetenschappen (BMW) en Geneeskunde (GNK) werken tien weken voltijds samen in een laboratorium aan een urgente medische behoefte ter directe bevordering van de gezondheidszorg. Ook de patiënt wordt hierbij betrokken. Het didactische concept beoogt de ontwikkeling van academische vaardigheden, het interdisciplinair leren van studenten en de bevordering van interdisciplinaire samenwerking, in directe synergie met wetenschappelijk onderzoek, patiënten, gezondheidszorg en maatschappij.

Achtergrond

Het didactisch uitgangspunt is Research-based learning. Academische vaardigheden en het leren van veel studenten ontwikkelen zich beter als ze hun kennis direct kunnen toepassen in een real‐world, actueel maatschappelijk en/of wetenschappelijk relevante en interdisciplinaire context, waarin de onderzoekcyclus, hands‐on research, onzekerheid in uitkomsten en kennisgeneratie een prominente rol spelen (Justice et al., 2009; Spronken-Smith & Walker, 2010).

Translational Medicine is de (bio)medische wetenschap die zich bezighoudt met de vertaling van (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek naar de patiënt en vice versa (Healey, 2005). Dit vereist een optimale wisselwerking tussen biomedische wetenschappers, artsen, clinician‐scientists en patiënten. Echter, deze benodigde interdisciplinaire samenwerking bestaat momenteel niet samen met studenten van de bachelor opleidingen Biomedische wetenschappen (BMW) en Geneeskunde (GNK) binnen de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Projectbeschrijving

Het doel van dit project is om een curriculaire interdisciplinaire bio‐medische laboratorium keuzecursus te ontwikkelen in een didactisch kader van research‐based learning. In deze cursus werken tweedejaars bachelor studenten Biomedische wetenschappen (BMW) en Geneeskunde (GNK) tien weken voltijds samen in een laboratorium aan een urgente medische behoefte ter directe bevordering van de gezondheidszorg. Er wordt samen met patiënten synergie gecreëerd tussen onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg en de maatschappij. Een interdisciplinaire groep BMW/GNK studenten gaat bijvoorbeeld werken aan een casus van een patiënt met een nog onbegrepen ziekte, waarbij de onderzoekers, de behandelend artsen en de patiënt(en) ook zelf worden betrokken. Alle studenten zullen in groepjes van verschillende kanten hetzelfde probleem gaan belichten, zodat er kan worden toegewerkt naar een gezamenlijk eindproduct.

Verwachte resultaten

Er wordt een fulltime bachelorcursus opgeleverd van 10 weken (15 ECTS). Het didactische concept beoogt de ontwikkeling van academische vaardigheden, het (interdisciplinair) leren van studenten, de interdisciplinaire samenwerking tussen BMW en GNK studenten en de opleiding van clinician‐scientists te bevorderen, in directe synergie met wetenschappelijk onderzoek, gezondheidszorg en maatschappij. De cursus zal onderwijskundig worden onderzocht en geëvalueerd.

References

Print
You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!