Open deur van de docent (‘Open doors’)

02 May 2019

Educational project

Open deur van de docent (‘Open doors’)

Binnen dit project is in samenwerking met de TAUU docentencommunity een programma opgericht dat docenten in staat stelt om in de praktijk van elkaar te leren. Docenten kunnen via de Open doors e-matching tool contactleggen met andere deelnemende docenten en elkaar bezoeken tijdens hun colleges, of tijdens andere onderwijs-gerelateerde bezigheden.

Achtergrond

Docenten leren binnen hun BKO-leergang veel over onderwijskunde, en daarnaast veel van hun directe collega’s over het doceren binnen hun eigen vakgebied. Toch zien we steeds weer dat juist de uitwisseling met docenten uit een andere academische omgeving heel stimulerend en inspirerend kan werken (zie ook: De Rijdt et al., 2013) . Binnen de TAUU zijn het juist projecten en bijeenkomsten met dat kenmerk die het meest als succes worden ervaren (bijvoorbeeld discussies over B/SKO’s en teaching philosophies, intervisie en de bijeenkomsten van de TAUU Book Club). Ook deelnemers aan de Leergang Onderwijskundig Leiderschap rapporteren dat ze juist veel geleerd hebben van collega’s uit andere faculteiten, en dat dit vaak leidt tot interessante onderwijsvernieuwing. Door het project Open deur van de docent wordt derhalve aangesloten bij de kennelijke behoefte van docenten aan discipline- en faculteits-overstijgende contacten.

Dit project is geïnspireerd door het ‘Open Doors on Teaching’ programma van de Teaching Academy van de University of Toronto.

Projectbeschrijving

Binnen dit project is in samenwerking met de TAUU docentencommunity een programma opgericht dat docenten in staat stelt om in de praktijk van elkaar te leren. Docenten kunnen contact leggen met andere deelnemende docenten en elkaar bezoeken tijdens hun colleges, of tijdens andere onderwijs-gerelateerde bezigheden. Deze afspraken zullen worden gepland door de docenten zelf, met docenten uit alle geledingen van de universiteit (UU en UMC), en zonder tussenkomst van anderen.

Juist doordat docenten van verschillende faculteiten elkaar kunnen bezoeken zal dit programma niet alleen leiden tot uitwisseling van good practices, maar ook tot gesprekken over cursusontwerp, academische vaardigheden én vakinhoud. Met name dat laatste zal stimulerend zijn voor verdere uitwisseling van kennis. Dit kan leiden tot inbreng in elkaars cursussen (bijvoorbeeld met wederzijdse gastcolleges) en tot de ontwikkeling van inter- en crossdisciplinaire cursussen.

Doelen

De doelstellingen van het project Open Deur van de Docent zijn:

  • Het versterken van de TAUU docenten-community door uitwisseling van vakinhoudelijke kennis en didactische concepten in de praktijk;
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen, zoals inbreng in elkaars cursussen, gezamenlijke cursussen of andere onderwijsvormen.
  • Verbeterde uitwisseling over onderwijspraktijk;
  • Inspirerende blogs over kruisbestuiving tussen disciplines;
  • Onderwijsvernieuwing.

Resultaten

Literatuuroverzicht:

Er is een literatuuroverzicht geschreven met reflecties op relevante onderzoeksbevindingen over vergelijkbare peer-learning initiatieven.

Open doors e-matching tool:

Binnen het project is de Open doors e-matching tool ontwikkeld waarmee docenten met andere deelnemende docenten in contact kunnen komen. Docenten maken zelf een profiel aan. Deze profielen kunnen door andere gebruikers worden bekeken. Gebruikers kunnen ook zoeken binnen de profielen of een verzoek indienen voor een match. Docenten plannen vervolgens zelf een afspraak in om elkaar te bezoeken tijdens hun colleges, of tijdens andere onderwijs-gerelateerde bezigheden (zie Figuur 1). Om het meeste uit het bezoek te halen kunnen docenten gebruik maken van een protocol. In het protocol staan per fase (voor, tijdens en na het observeren) een aantal belangrijke aandachtspunten genoemd. Het protocol is hier te downloaden.

Figuur 1: Open doors infographic. Bekijk de volledige Open doors infographic

 

Ondanks dat de tool onder de aandacht is gebracht tijdens onder andere de onderwijsparade, via TAUU en via DUB, is het niet gelukt om genoeg docenten enthousiast te maken om de tool te gebruiken. Docenten hebben wel profielen aangemaakt, maar er zijn weinig daadwerkelijke matches tot stand gekomen. De doelstelling van dit project is dus maar deels behaald (zie Eindrapportage).

Referenties

Lees ook:

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!