Ruimte voor multiperspectiviteit: naar een inclusief curriculum in de bacheloropleidingen AW, NW&I en SGP

22 March 2023

Educational project

Ruimte voor multiperspectiviteit: naar een inclusief curriculum in de bacheloropleidingen AW, NW&I en SGP

Een inclusief curriculum dat ruimte geeft aan multiperspectiviteit is een speerpunt binnen de UU en de Faculteit Geowetenschappen. Dit project gaat na in hoeverre er sprake is van multiperspectiviteit in een drietal bacheloropleidingen in de faculteit, en doet suggesties voor aanpassingen. Dit wordt gedaan door middel van een quick scan van de literatuur, focusgroep gesprekken met studenten en docenten en een review van het curriculum en individuele cursussen. 

Achtergrond

De UU beoogt een open en inclusieve universiteit te zijn waar iedereen zich welkom voelt. De Equity–Diversity–Inclusion strategie van de faculteit Geowetenschappen vertaalt dit naar drie speerpunten op het gebied van onderwijs: 1) een pluriforme studenten populatie; 2) een veilige en inclusieve leeromgeving voor studenten; en 3) het verbreden van perspectieven in het curriculum. Het voorgestelde project richt zich op dit laatste speerpunt. In de faculteit werken we aan mondiale vraagstukken, die vaak in een lokale context gepositioneerd zijn. Inzicht in de verschillende perspectieven die er zijn omtrent zulke vraagstukken is essentieel. Kennis hierover is aanwezig, maar sterk gefragmenteerd. Het voorgestelde project beoogt deze kennis bij elkaar te brengen, en op systematische wijze meer inzicht te geven in de multiperspectiviteit van het curriculum.

Projectomschrijving

Het project wordt uitgevoerd door een projectteam, waaraan naast de projectleider ook OSZ, een docent van elke opleiding, een EDI -lid en de student assessor deelnemen. Drie student-assistenten ondersteunen de uitvoering van het project. Concrete projectactiviteiten zijn:
  1. Quick scan literatuur over een inclusief curriculum en multiperspectiviteit
  2. Focusgroep gesprek met studenten over de inclusiviteit van het curriculum en de aanwezigheid van multiperspectiviteit in de betrokken opleidingen
  3. Focusgroep gesprek met studenten over de inclusiviteit van het curriculum en de aanwezigheid van multiperspectiviteit in de betrokken opleidingen
  4. Review van het curriculum met behulp van de tool die ontwikkeld is door het USO-project Inclusive curriculum and Learning Environment (https://www.uu.nl/en/education/inclusive-curriculum-and-learning-environment/our-project)
  5. Review van een selectie van cursussen in de participerende bachelorprogramma’s, met een tweede tool uit bovengenoemd USO-project
  6. Analyse van de resultaten

Het belang van het project is goed te zien in zijn aansluiting bij het Strategisch Plan van de UU 2020-2025, waarin het ontwikkelen van een open en veerkrachtige academische gemeenschap waarin iedereen zich welkom en onderdeel van voelt expliciet wordt genoemd. Inclusieve curricula worden hier als speerpunt genoemd.

Beoogde resultaten

Dit project hoopt meer inzicht te bieden over de multiperspectiviteit van het curriculum op programma- en cursusniveau, vanuit het perspectief van studenten en docenten, en daarnaast aanbevelingen te kunnen geven voor een inclusiever curriculum.

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!