Toetsen met multiple choice (MC+)

15 April 2019

Educational project

Toetsen met multiple choice (MC+)

Het EMP-project MC+ is erop gericht de deskundigheid van docenten op het vlak van meerkeuzetoetsing te bevorderen door een hands-on aanpak van problemen die optreden bij de vervaardiging en evaluatie van MC-toetsen. Het project is in het eerste jaar gericht op de major verplichtfase van de FSW-opleidingen, in het tweede jaar op de major keuze. De EMP-adviescommissie heeft dit project eind 2014 als ‘parel’ aangeduid mede omdat er diverse praktische handouts zijn ontwikkeld. In 2015 zijn de handouts aangepast en verder verbeterd op basis van feedback van docenten. De handouts zijn gestructureerd volgende de 5 stappen, namelijk het ontwerp, het maken van vragen, toets-afname, toetsanalyse en de uitslag bepalen.

In deze stap bepaal je of multiple choice (MC) toets het juiste toetsmiddel is voor het type leerdoelen, aantal studenten en beschikbare tijd van de staf van de cursus. Wanneer dat past, wordt de toets samengesteld aan de hand van een toetsmatrijs. Dat is een hulpmiddel dat er voor zorgt dat de toets de inhoud op het juiste niveau toetst en geeft inzicht in hoeveel vragen er nodig zijn om de leerdoelen op een betrouwbare en valide manier te toetsen. Hiermee kan je de toetslengte, de antwoordmogelijkheden en de afnametijd vaststellen.
Handout-1a-Wanneer-kiezen-voor-Multiple-Choice1
Handout-1b-De-toetsmatrijs
Handout-1c-Aantal-vragen-alternatieven

Om een interessante, leuke en uitdagende MC toets te maken is het goed om te beginnen met een creatieve fase waarin je op zoek gaat naar andere bronnen of inspiratie voor het formuleren van MC-vragen. Op basis van een een paar goed geformuleerde standaardvragen kan met met behulp van 3 technieken meerdere vraagvarianten genereren. Vervolgens is het belangrijk de kwaliteit te controleren. Ook hogere doelstellingen, zoals het toepassen, analyseren, evalueren en creeeren zijn te toetsen met MC. Dit kan aan de hand van een bouwplan.
Handout-2a-Bronnen-voor-het-formuleren-van-MC-vragen
Handout-2b-Genereren-van-MC-vraagvarianten
Handout-2c-Controleren-van-de-vraagkwaliteit
Handout-2d-Hogere-doelen-toetsen-met-MC

Na de controle is de toets klaar voor afname. De organisatie van een MC toets vraagt om speciale maatregelen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat studenten af kunnen kijken. Ook is het verstandig een juiste instructie te schrijven bij de toets. Naast de feitelijke informatie over de toets, dient deze ook informatie te verschaffen over de rechten en plichten van de student en de regels tijdens de toets.
Handout-3a-Afname-van-de-MC-toets
Handout-3b-De-instructie-voor-de-MC-toets

Na het afnemen van de toets, het verzamelen van de scores en het globaal vaststellen van de uitslag is het tijd om de toets te analyseren. Dit is nodig om bewijs te leveren dat de toets voldoende betrouwbaar is om te oordelen over de geleverde prestaties van de studenten. Ook geeft de analyse inzicht in de kwaliteit van toets als geheel en van individuele vragen. Wanneer blijkt dat een vraag niet voldoet aan de verwachtingen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om te handelen na de analyse.
Handout-4a-De-Toetsanalyse
Handout-4b-Handelen-na-de-analyse

De laatste stap is het vaststellen van de uitslag. Dit begint bij de bepaling van de cesuur. Dit is de zak/slaaggrens van een toets. Het omzetten van de scores naar een cijfer kan aan de hand van een score-cijfer transformatieschaal.
Handout-5a-De-uitslag-Cesuur-bepalen-en-cijfers-geven

Facultair contactpersoon voor dit project is Sibe Doosje (s.doosje@uu.nl).

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!