Logo Utrecht University

Educational Database

Sturen op afstand

10 February 2019

Sturen op afstand

In het kader van het USO-project ‘Sturen op Afstand’ is er in de afgelopen drie jaar door diergeneeskunde, farmacie en huisartsgeneeskunde-basiscurriculum een cursus ontwikkeld en geïmplementeerd ter bevordering van de didactische vaardigheden van externe stagebegeleiders.

Download de volledige USO Projectaanvraag Sturen op afstand
Download de USO Eindrapportage Sturen op afstand

Achtergrond

De kwaliteit van de begeleiding en beoordeling tijdens stages is belangrijk voor de kwaliteit van de opleiding. Docenten die werkzaam zijn binnen de universiteit krijgen in het kader van didactische professionaliseringstrajecten, zoals de BKO en SKO, training in het geven van feedback en het beoordelen van studenten. Echter, begeleiders van stages buiten de universiteit vallen in het algemeen niet in deze trajecten. Gedacht kan worden aan dierenartsen, apothekers, huisartsen, leraren, onderzoekers, geologen, psychologen en juristen. Zij begeleiden studenten in hun eigen praktijken en instituten of tijdens veldwerk.

Doelen

De doelstelling van dit project was het verbeteren van de kwaliteit van de afgestudeerden in universitaire opleidingen waar externe stages een belangrijk onderdeel van de studie vormen. Dit is gedaan door het didactisch professionaliseren van externe stagebegeleiders, zodat studenten ook op de werkplekken buiten de universiteit goede feedback krijgen en betrouwbaar beoordeeld worden. Daartoe is een innovatieve, efficiënte en voor deze specifieke doelgroep aantrekkelijke cursus van didactische professionalisering ontwikkeld.

Resultaten

Binnen het project is de cursus ‘De kunst van goede feedback’ ontwikkeld. De cursus is oorspronkelijk ontworpen voor coschapbegeleiders betrokken bij de opleidingen Geneeskunde, Diergeneeskunde en Farmacie. Echter met een paar aanpassingen is de cursus ook in te zetten bij andere opleidingen.

Opzet cursus

De cursus maakt gebruik van blended learning en wordt aangeboden via het LifeLong Learning Leerplatform (inloggen met Solisid). De cursus bestaat uit vier onderdelen: 2 e-learning modules en 2 face-to-face bijeenkomsten (zie Tabel 1). Voorafgaand aan ieder van de face-to-face bijeenkomsten volgen de deelnemers een e-learning module. De face-to-face bijeenkomsten bieden verdieping op de voorafgaande e-learning modules. De cursus wordt verzorgd door twee docenten: een vakdocent en een deskundige op het gebied van feedback geven.

Tabel 1: Cursusopzet De kunst van goede feedback

Module Vorm Titel Duur
1 E-learning Het leerproces vereist goede feedback 1 uur
1 Face-to-Face De kunde van goede feedback 3 uur
2 E-learning Motiveren en feedbackzoekgedrag 1 uur
2 Face-to-Face Goede feedback is een kunst: verdieping 3 uur

Voor meer informatie over de inhoud van de cursus zie de cursusbeschrijving op het LLL-platform of de USO Eindrapportage.

Evaluatie

De cursus is meerdere keren gedraaid in groepen huisartsen, apothekers en dierenartsen. Er is ruim tijd en aandacht besteed aan de evaluatie en aanpassingen, en daarmee de kwaliteit van de cursus. Zowel de e-learning als de Face-to-face trainingen zijn als zeer leerzaam ervaren door de deelnemers. Het oefenen van feedbacksituaties kreeg de hoogste waardering. Bij de verdere implementatie moet dit onderdeel steeds de nadruk blijven krijgen. De combinatie van een vakinhoudelijk docent en een psycholoog-trainer is daarbij essentieel.

Op de betrokken afdelingen zal de cursus gegeven blijven worden. Daarnaast is de cursus door de medische opleiding van het Amsterdam medisch centrum integraal overgenomen.

Lees ook:

 

Print
You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!